Home » Uncategorized » Okrsková soutěž 2019

Okrsková soutěž 2019

V sobotu 18. května se konala jako každoročně okrsková soutěž Základního kola v požárním sportu. Pořadatelství se pro tento rok ujal sbor s Velké Lečice na místním fotbalovém hřišti.

Samotné soutěži předcházela okrsková schůze, která se konala 3. května u nás v hasičské zbrojnici. Tam jednotlivé sbory oznámily počty soutěžících na disciplínu překážek a soutěžních družstev na požární útok.

Večer před soutěží se sešli na Velko-Lečickém hřišti rozhodčí, aby si rozdělili posty a probrali změny pravidel požárního sportu.

V sobotu ráno v devět hodin nastoupila družstva dětí. První na řadě byl běh na šedesát metrů překážek. Za náš sbor se v kategorii mladších chlapců umístil na prvním místě Tomáš Němec, za děvčata Kateřina Batulková taktéž na prvním místě. V kategorii starších chlapců se na prvním místě umístil Adam Šandorka a Jakub Hošek obsadil třetí příčku. Neméně úspěšní byli naši mladí hasiči i v požárním útoku, kde starší družstvo vybojovalo zlato a mladší stříbro.

Po obědě už byli na řadě dospěláci. Opět zahajovala disciplína sto metrů překážek, které se zúčastnili pouze členky našeho družstva mladších žen, které se na stupně vítězů neprobojovali. Lépe však dopadli požární útoky, kde jsme ve všech třech kategoriích vyhráli zlatou medaili. Což nám způsobilo nesmírnou radost.

Celá soutěž byla perfektně připravená, za co patří dík pořadatelskému sboru z Velké Lečice.


Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *