Home » Uncategorized » Pohár velitele _ 24.ročník

Pohár velitele _ 24.ročník

V sobotu 27.července pořádal náš sbor již 24.roční soutěže „ O pohár velitele SDH“

S přípravou jsme začali už v pátek odpoledne, vyměřili jsme trať a připravili zázemí.

Letošní ročník je pro nás náročnější na přípravu, jelikož je naše požární nádrž v rekonstrukci a tak musíme řešit jak zásobování vodou, tak i jinou doplňkovou disciplínu. S vodou nám pomohli kolegové s Malé Hraštice a Nové Vsi pod Pleší, kteří přijeli se svými cisternami. Doplnění cisteren pak probíhalo z obecní studny a ze studny u Batulků. Všem tímto moc děkuji.

Ale zpět k soutěži. Dopoledne, jak už je u nás tradicí patřilo dětem. Na startu stanulo šest družstev. Čekal na ně klasický požární útok s malou doplňkovou disciplínou. Po dokončení požárního útoku, si musel každý člen družstva vyndat tenisový míček z kyblíku umístěného u nástřikové čáry a doběhnout s ním ke startovní čáře, kde ho umístil do připraveného stojanu. Poslední přibíhající ještě musel stisknout tlačítko, kterým ukončil odpočet časomíry. Naše družstvo mladších dětí se umístilo na prvním místě a starší obsadili třetí příčku.

Po obědě se již začali sjíždět družstva dospělých. Celkem jich soutěžilo třináct. Sedm mužských družstev a šest družstev žen. Na dospělé čekalo překvapení v podobě nestandartního požárního útoku. Veškeré náčiní muselo být srovnáno dle daného plánku na jedné startovní čáře, družstvo startovalo z druhé startovní čáry. Po startu si každý rozebral své náčiní a provedl požární útok. Tím to však zdaleka nekončilo. Po sražení terčů muselo družstvo veškeré hadice smotat a umístit je společně s ostatním náčiním zpět na čáru ve stejném pořadí jako před startem. Po té se muselo družstvo vrátit na startovní čáru a poslední přibíhající musel stejně jako u dětí stisknout červené tlačítko k ukončení odpočtu.

Počasí nám docela přálo, a i když nám odpoledne trochu sprchlo, myslím, že si všichni soutěž užili.A jak si naše družstva vedla? Naše mladší ženy skončily druhé, starší ženy byly čtvrté a muži taktéž čtvrtí.

[Dominik]

PS: fotečky budou co nevidět


2 komentáře

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *