Informace pro členy sboru

Příští členská schůze je v neděli 9.8.2019 od 19:00 hod.

Soutěž v požárním sportu Stará Huť 10.8. od 9:00hod

Pietní akt k výročí tragického úmrtí Jeffa Caldy – SDH Velká Lečice 17.8. od 13:00

Soutěž koňských stříkaček Kytín 24.8. od 9:00

Rozpis-služby