Informace pro členy sboru

Příští členská schůze je v pátek 5.4.2019 od 19:00 hod.