Home » Historie sboru

Historie sboru

Vše začalo roku 1867, kdy byla uzákoněna svoboda spolčování, která umožňovala zakládat mimo jiné i dobrovolné hasičské sbory na našem území.

Náš sbor byl založen počátkem června roku 1924, ačkoli první zápis v kronice je až 1. června 1930,kdy proběhlo první veřejné cvičení sboru dobrovolných hasičů ve Velké Hraštici.


Na fotografii jsou: Řanda František, Slabihoudek František, Řanda Jaroslav, Kudrna Josef, Šimonovský Jaroslav, Rousek František, Slabihoudek Stanislav ml., Pőnz Robert, Kudrna František, Holý Josef, Hadraba Josef, Neužil František, Kříž Josef, Kříž Karel, Jőchman Arnošt, Moravec Havel a Slabihoudek Stanislav toho času starosta sboru.

Členové sboru jsou vyfoceni společně s pístovou stříkačkou, která byla zakoupena roku 1924 od Sboru dobrovolných hasičů Malá Hraštice za 8.000,-korun.Stříkačku vlastníme dodnes a je stále plně funkční.

 Další fotografie s prvního veřejného cvičení. Tentokrát jsou na ni kromě členů i dívky, které při cvičení účinkovaly.

Jak je již s fotografií patrné, původní hasičská zbrojnice stála u hřbitovní zdi, na místě dnešního hřiště pro děti.

Dále je nutné podotknout, že Sbor dobrovolných hasičů Velká Hraštice byl začleněn do hasičské župy

„Proud-Kolumbusovy“ č.48

****************************************************************************

Významný den !!!

 22.června roku 1947 proběhlo slavnostní předání motorové stříkačky PS-8 našemu sboru.

Na fotografii zleva:
Josef Průša, V. Oktábec, Josef Kudrna, František Kryšpín, Stanislav Lepič, Havel Moravec, Miloslav Mrázek, V. Mrázek, Josef Kučera, L. Mrázek, Stanislav Slabihoudek a velitel sboru František Kudrna

Tato skupina členů Sboru dobrovolných hasičů Velká Hraštice se slavnostního předání na návsi v Malé Hraštici účastnila.

****************************************************************************

 Dne 14. května roku 1961 se naše požární družstvo zúčastnilo soutěže požárních družstev v 22.okrsku v Malé Hraštici.

Na snímku zleva:
Stanislav Lepič, Josef Průša, Josef Jindra, Jaroslav Kryšpín, Tomáš Kudrna, Josef Neužil, František Kryšpín, Stanislav Kryšpín

****************************************************************************

Dne 8. června roku 1974 se v době našeho 50-ti letého výročí od založení zúčastnilo naše požární družstvo Soutěže požárních družstev 22. okrsku v Malé Hraštici.

Průvod obcí k pomníku světové války. V čele průvodu velitel 22. okrsku pan Zavázal, státní vlajku nese Zdeněk Špína

Věnec nesou Vladimír Bestahovský a Jan Veselý

****************************************************************************

Dne 3. června roku 1984 oslavil sbor dobrovolných hasičů Velká Hraštice výročí 60-ti let od svého založení. Oslava byla zahájena slavnostním průvodem.

Počátek slavnostního pochodu za vsí
příchod do vsi

Na závěr slavnosti byl proveden zásah s ruční pístovou stříkačkou. Přípřež koní pan Douša.

V první řadě:
Mrázek M.,Bestahovský Vl., Kryšpín Jaroslav, Slabihoudek Stanislav
V druhé řadě:
Černý M., Veselý J., Kryšpín A., Kryšpín J.

****************************************************************************

Soutěže požárních družstev 22. okrsku ve Velké Hraštici roku 1976 se zúčastnilo naše družstvo a umístilo se na prvním místě, za což získalo putovní standartu 22. okrsku.

Na snímku zleva:
Mrázek M.st.,Slabihoudek S.,Špína Z.,Beztahovský Vl.,
Mrázek M.,Váňa J.,se standartou Batulka Z. a Průša J.

****************************************************************************

Tak jako náš sbor, tak i naše zbrojnice prošla změnami. Od své původní podoby a polohu ….

…až po novou tvář i polohu…..

Slavnostní otevření nové zbrojnice dne 27.května 1978

Ani tímto však zdokonalování zbrojnice neskončilo,v roce 2000 se zezadu k budově přistavěly toalety,které již byli potřeba kvůli konání větších kulturních akcí.Ať už každoroční soutěž o Pohár velitele,noční soutěž v září nebo Letní večery pod lipami.

V roce 2009 prošla zbrojnice další velkou rekonstrukcí,která se týkala nové střechy,vydlážděné plochy před zbrojnicí a v neposlední řadě terénními úpravami kolem zbrojnice.

A jak vypadá zbrojnice dnes………

Facebook

SuperWebTricks Loading...