Home » 2019 » Květen

Monthly Archives: Květen 2019

Okrsková soutěž 2019

V sobotu 18. května se konala jako každoročně okrsková soutěž Základního kola v požárním sportu. Pořadatelství se pro tento rok ujal sbor s Velké Lečice na místním fotbalovém hřišti.

Samotné soutěži předcházela okrsková schůze, která se konala 3. května u nás v hasičské zbrojnici. Tam jednotlivé sbory oznámily počty soutěžících na disciplínu překážek a soutěžních družstev na požární útok.

Večer před soutěží se sešli na Velko-Lečickém hřišti rozhodčí, aby si rozdělili posty a probrali změny pravidel požárního sportu.

V sobotu ráno v devět hodin nastoupila družstva dětí. První na řadě byl běh na šedesát metrů překážek. Za náš sbor se v kategorii mladších chlapců umístil na prvním místě Tomáš Němec, za děvčata Kateřina Batulková taktéž na prvním místě. V kategorii starších chlapců se na prvním místě umístil Adam Šandorka a Jakub Hošek obsadil třetí příčku. Neméně úspěšní byli naši mladí hasiči i v požárním útoku, kde starší družstvo vybojovalo zlato a mladší stříbro.

Po obědě už byli na řadě dospěláci. Opět zahajovala disciplína sto metrů překážek, které se zúčastnili pouze členky našeho družstva mladších žen, které se na stupně vítězů neprobojovali. Lépe však dopadli požární útoky, kde jsme ve všech třech kategoriích vyhráli zlatou medaili. Což nám způsobilo nesmírnou radost.

Celá soutěž byla perfektně připravená, za co patří dík pořadatelskému sboru z Velké Lečice.

Pálení čarodějnic a stavění májky

Opět je tu 30.duben a s tím spojená akce pálení čarodějnic. V uplynulých  dvou letech  jsme  pořádali tuto akci veřejně. Po dobré odezvě jsme se tedy i letos rozhodli tuto akci s finanční podporou Obecního úřadu uspořádat znovu.

V pátek 26.dubna jsme svolali mimořádnou členskou schůzi, na které jsme probrali podrobnosti a rozdělili jednotlivé posty. Pro dřevo jsme jeli v sobotu odpoledne, a za tři hodiny jsme měli připraveno dostatek paliva na celý večer.

Se stavbou hranice jsme začali v pondělí kolem třetí hodiny. Počasí nám vůbec nepřálo, ale nevzdali jsme se. V úterý děvčata zdobily májku, kterou jsme prozatím uschovali. Před šestou večerní jsme již vyhlíželi první hosty. Ti na sebe nadali dlouho čekat a během půl hodiny byla náves skoro plná. Se zapálením hranice jsme počkali skoro až do sedmé hodiny večerní. Celý večer doprovázel svou skvělou hudební produkcí duo Domino.

I letos jsme pro jistotu poprosili naše kolegy  z Malé Hraštice, aby nám přistavili na náves hasičskou cisternu.

Tento ročník si troufám po ohlasech hodnotit jako vydařený.

Druhý den ráno, tedy 1.máje, jsme po úklidu vztyčili nad návsí ve Velké Hraštici krásně nazdobenou májku.

{Dominik}

Facebook

SuperWebTricks Loading...